Dermatoloji (Deribilimi), deri, saç, tırnak, vücut giriş kapıları (ağız mukozası gibi) ve cinsel yolla bulaşan rahatsızlıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Günümüzde dermatolojik rahatsızlıklar genellikle yaşam biçimlerine, strese ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak Fiziki sebeplerle meydana gelenler, Parazitlerin sebep olduğu deri hastalıkları, Mikroorganizmaların sebep olduğu deri hastalıkları, Alerjik deri hastalıkları olarak sınıflanabilecek dermatolojik rahatsızlıkların teşhisi kolaydır ve uygun tedavi yöntemleri ile kolaylıkla baş edilebilir.

Dermatoloji Kliniğimizde dermatolojik muayene, takip ve tedavileri ile cilt uygulamaları uzman bir ekiple ve modern teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır. Dermatoloji bölümünde değerlendirilen ve Tedavi Edilen Hastalıklar;

1

Deride Enfeksiyon Hastalıklarının Takip ve Tedavisi

 • Sedef hastalığı tanı ve tedavisi,,
 • Hamilelik dönemi ve çocukluk çağı deri hastalıklarının tanı ve tedavisi,
 • Derinin büllöz (içi sıvı dolu kabarcıkla seyreden) hastalıklarının tanı ve tedavisi,
 • Deride abse ve diğer iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi,.
 • Derinin viral döküntülü hastalıklarının (kızıl, kızamık, kızamıkçık, suçiceği, zona hastalığı vb..)tanı ve tedavisi,.
 • Deri kanserleri hakkında hastanın bilgilendirilmesi, tanı ve tedavisi,
 • Melanoma teşhisi ve tedavisi,
 • Egzamalar.

Mantar Hastalıkları

Gövde, kasık ve ayak mantar hastalığının tanısı, tedavisi ve koruyucu tedbirler hakkında hastaların bilgilendirilmesi.

Alerjik Hastalıklar ve Testlerin Uygulanması
 • Kurdeşen (ürtiker) tanı ve tedavisi ve nedenlerinin araştırılması.
 • Deri Yama Testi ve Prick Testi.
 • İlaç döküntülerinin tanı ve tedavisi.
 • Böcek sokmalarının tedavisi.
 • Bebek ve çocuk hastalarda "atopik ekzema" tanı ve tedavisi.
 • Temas alerjilerinin (kontakt dermatit) tanı ve tedavisi.
 • Kozmetik alerjilerinin tanı ve tedavisi.
 • Güneş alerjisi ve tedavisi.

Ağız İçi Hastalıkların tanı ve tedavisi

Behçet hastalığı, aft, dil mantarı ve diğer hastalıklarının tanı ve tedavisi.

Akne ve Benzeri Hastalıklar ve Tedavisi

Deride yağlanma, kepeklenme ve sivilcelerin tedavisi.

Deri Benlerinin Tanı ve Tedavisi, Dermatoskopi ile Ben Takibi Saç Hastalıkları ve Tüylenme Tedavisi
 • Saç dökülmesi nedenlerinin araştırılması ve tedavisi.
 • Erkek tipi saç dökülmesinin tedavisi.
 • Saç, mantar hastalıkları ve pelat tedavisi.
 • Aşırı tüylenme nedenlerinin araştırılması.

Tırnak haslıkları ve Tedavisi

Zührevi Hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar)
 • Genital Siğil Tanı ve Tedavisi.
 • Genital uçuk Tanı ve Tedavisi.
 • Frengi Tanı ve Tedavisi.